Meslekten Uzaklaştırma Cezası Alan Canan Karatay'ın İtirazı Reddedildi

Gebelikte şeker yüklemesi testiyle ilgili açıklamaları nedeniyle meslekten uzaklaştırma cezası alan Canan Karatay'ın istinaf başvurusu da reddedildi.

Canan Karatay, gebelikte şeker yüklemesi testiyle ilgili, "Bebeği zehirliyor" iddiasında bulunmuştu. İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu, soruşturma sonunda Karatay'ın "15 gün meslekten uzaklaştırılması" kararını vermişti.

KARATAY'IN İSTİNAF BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Karatay, Ankara 12. İdare Mahkemesi'ne iptal davası açmış, ancak mahkeme davanın reddine karar vermişti. Karatay'ın avukatı bu kez yerel mahkeme kararının iptali için, 12. İdari Dava Dairesi'nde istinaf yoluna başvurmuştu. Davanın geçtiğimiz ay, Karatay aleyhine sonuçlandığı ortaya çıktı.

"BİLİMSEL DAYANAKTAN YOKSUN AÇIKLAMALAR"

Kararla ilgili Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Avukatı Tahir Yahya İlhan, "Hekimlerce gösteri mahiyetinde ve insanları allak bullak eden, bilimsel dayanaktan yoksun açıklamalar yapılmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

BENZER İÇERİKLER