Özbekistanlı Hekimlere TİKA Destekli Eğitim

2008 yılında TİKA desteği ile Özbekistan Sağlık Bakanlığı Hematoloji ve Kan Nakli Bilimsel Araştırma Enstitüsü bünyesinde Kemik İliği Nakli Merkezi’nin Kurulması çalışmaları başlatılmıştır.

2008 yılında TİKA desteği ile Özbekistan Sağlık Bakanlığı Hematoloji ve Kan Nakli Bilimsel Araştırma Enstitüsü bünyesinde Kemik İliği Nakli Merkezi’nin Kurulması çalışmaları başlatılmıştır. Söz konusu merkez 2011 yılında ilk ve tek merkez olarak TİKA tarafından Orta Asya coğrafyasında hizmete açılmıştı.

2008 yılından bu yana  her yıl söz konusu merkezde çalışan doktorlara yönelik Türkiye'nin Başkentinde uygulamalı eğitim programları düzenlendi.

Türk doktorların da desteği ile ilki 2014 yılında 6 hastaya gerçekleştirilen kemik iliği nakli operasyonu günümüze kadar toplam 27 hasta için gerçekleştirilmiş olup, düzenli olarak.

TİKA tarafından kemik iliği nakli merkezinin sürdürülebilirliğine yönelik ilaç ve tıbbi malzeme desteği sağlandı. Ülkemizde gerçekleştirilen eğitim programlarına şimdiye kadar 59 Özbek sağlık uzmanı katılmış olup bu sene de 6 uzman Doktor Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde eğitim aldı.

Eğitim için ülkemize gelen bir Özbek doktor Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Hematoloji kliniği ve Kemik İliği Nakil Ünitesinde, bir doktor da Terapötik Aferez Merkezi’nde eğitim almış olup Hematoloji kliniği ve Kemik İliği Nakil Ünitesinde ve Terapötik Aferez Merkezi’nde 1,5 ay süren eğitimlerini başarı ile tamamlamışlardı. İki Özbek Patolog ise Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Patoloji Kliniğinde bilgi ve tecrübe paylaşımı programı kapsamında eğitim gördüler. İlk 1 ay makroskopik inceleme eğitimi ve laboratuvarda doku takibi, dokuların bloklanması, mikrotom ile kesit yapılması, frozen incelemesi ve preparatların boyanması ile ilgili teorik ve pratik eğitim aldılar. Ayrıca, mikroskop başında histopatolojik değerlendirme, neoplazi tanısına yaklaşım, tümör gradelendirilmesi ve ayırıcı tanılarla ilgili eğitim verilmiştir. Son 2 ayda ise hematopatolojik neoplazilere yaklaşım, immünohistokimyasal incelemeler ve ayırıcı tanılar konusunda teorik ve mikroskopik eğitim verilerek yaklaşık 3 aylık eğitim sürecini başarı ile tamamladılar.

Ekipte yer alan diğer iki doktora da Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Genetik Kliniğine bağlı olan HLA Doku Tiplendirme laboratuvarında 1,5 ay süre ile eğitim programı düzenlendi. Eğitimleri sırasında SSO(Sequence Specific Oligonucletide), SBT (Sequence Based Typing), LCM (Lenfosit Çapraz Uyum Testi) testleri konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlandı.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 6 Özbek doktora eğitim programlarının son gününde katılım belgelerini Özbek doktorlara takdim eden Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Fevzi Altıntaş, bu eğitimlerin ikili işbirliğini artıran ve karşılıklı dostluk bağlarını kuvvetlendiren organizasyonlar olduğunu belirtti. Özbek, “Doktorların TİKA tarafından koordine edilen tıp eğitimlerine katılmalarının şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlık alanında büyük faydalar sağlayacak” dedi.

Özbekistan Kemik İliği Nakli Merkezi uzmanlarına eğitim ile ilgili görsel sonucu

Özbekistan Kemik İliği Nakli Merkezi uzmanlarına eğitim ile ilgili görsel sonucu

İHA

BENZER İÇERİKLER