ÇALIŞANA ÖZEL : İşsizlik Maaşından Yararlanma Koşulları ve Hesaplanması

İş Sözleşmesi yasada belirtilen şekilde sona eren işçiye, yeni bir işe girene kadar belirli bir süre temel ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla devletin kısmen destek olmak için verdiği ödemeye İşsizlik Maaşı veya İşsizlik Ödeneği deniyor.

Çalışana Özel : İşsizlik Maaşından Yararlanma Koşulları ve Hesaplanması

İşsizlik Maaşı (İşsizlik Ödeneği) Nedir?

İş Sözleşmesi yasada belirtilen şekilde sona eren işçiye, yeni bir işe girene kadar belirli bir süre temel ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla devletin kısmen destek olmak için verdiği ödemeye İşsizlik Maaşı veya İşsizlik Ödeneği deniyor.  Bunun yanı sıra İşsizlik ödeneği alınan süre boyunca çalışan hastane, sağlık kuruluşlarından yararlanmaya devam ediyor. .

İşsizlik Sigortasından Yararlanma Koşulları

İşsizlik ödeneğinden faydalanabilmek için;

-SGK işten ayrılış kodunun işsizlik ödeneğini hak edecek şekilde bildirilmiş olmak,

-İşten ayrılma tarihinden önceki son 120 gün (4 ay) süresince kesintisiz olarak sigortası ödenmiş olmak,

-Son 3 yılda da en az toplam 600 gün işsizlik sigorta kesintisi ödemiş olmak,

-İşten ayrıldıktan sonra 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmuş olmak gerekmektedir.

Bu şartların hepsini sağlayarak işten ayrılmış işçiler işsizlik ödeneğine hak kazanıyorlar. İşsizlik ödeneği tutarının ne kadar olacağı, ne kadar süre devam edeceği de işçinin çalışması süresince aldığı ücretle ilişkili olarak hesaplanıyor.

İşsizlik Ödeneğinin Süresi Nedir?

İş sözleşmesinin feshinden önceki son 3 yıl içinde;

- 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün (6 ay)

-900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün (8 ay)

*1080 gün ve fazlası sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün (10 ay)

süreyle yararlanma koşullarını taşıması kaydıyla işsizlik ödeneği ödeniyor.

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanıyor ?

İşsizlik Maaşı miktarını belirlemede sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. Bu şekli ile hesaplanan günlük ortalama brüt kazancın %40’ı hesaplamaya dahil ediliyor. Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’inini geçemiyor.

Örnek Hesaplama

 

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması

Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı

Damga vergisi

Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı

Son 12 Ay Asgari Ücretle Çalışan

1.777,50

711

5,40

705,60

Son 12 Ay 3.500 TL ile Çalışan

3.500

1.400

10,63

1.389,37

Son 12 Ay 6.000

 TL ile Çalışan

6.000

1.422*

10,79

1.411,21

Not : İşsizlik ödeneği aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemeyeceği için işsizlik ödeneği bu tutarın üzerinden hesaplanıyor.

 2017 yılı işsizlik maaşı tabanı 711 TL tavanı 1.422 TL’ dir.

Hesaplama Açıklaması: 

Son 4 aylık ortalama brüt gelirinizin %40’ını alarak bunun üzerinden binde 7,59 damga vergisi düşülüyor.

1.777,50 * 4 = 7.110

7.110 / 4 = 1.777,50

1.777,50 * %40 =711

711 * 0,00759 = 5.49 Damga Vergisi Kesintisi

711 – 5,49= 705,60 Ödenecek işsizlik MiktarıBENZER İÇERİKLER