ÇALIŞANA ÖZEL: Çalışanlar,Fazla Mesai Yapmak Sizin İnisiyatifinizde !

Uzmanlar,fazla çalışma için gerekli ön koşulun işçinin fazla çalışmayı kabul etmesinden geçtiğini söylüyor.

Fazla Mesai Çalışması İşçi İstemesezse Yapılamıyor 

Uzmanlar,fazla çalışma için gerekli ön koşulun işçinin fazla çalışmayı kabul etmesinden geçtiğini söylüyor. Fazla çalışmaya işçinin muvafakat etmemesi halinde işçiye normal olarak fazla çalışma yaptırılamıyor. Sadece zorunlu nedenlerle ve olağan üstü hallerde yapılacak fazla çalışma için muvafakat şartı aranmıyor. Fazla çalışma ile ilgili muvafakatler iş sözleşmesi ile birlikte alınabileceği gibi, ayrıca da alınabiliyor.

Fazla çalışma için eskiden Bölge Çalışma Müdürlüğünden izin alınması zorunlu iken, 4857 sayılı yeni yasa ile bu kaldırılmış. Sağlık kuralları bakımından günde ancak yedi buçuk saat ve daha az çalışılması gereken işlerde fazla çalışma yaptırılamıyor. Yine günlük kanuni çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan işlerde de azla çalışma yapılamıyor. 

Maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon, tünel inşaatı gibi işlerin yer ve su altında yapılanlarında fazla çalışma yapılamıyacağı gibi, 15 yaşından aşağı kız ve erkek çocuklarına fazla çalışma yaptırılamıyor. İlgili sağlık kuruluşu tarafından sağlıklarının el vermediği rapor ile sabit işçilere de yine fazla çalışma yaptırılması yasak. 

Fazla Saatlerde Çalışma Ne demek?

Genel bakımdan iş süresi haftada en çok 45 saat ve aksi kararlaştırılmamışsa bu süre işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanıyor. Eski düzenlemeden farklı olarak, haftalık çalışma süresi haftanın çalışılan günlerine eşil ölçüde bölünerek uygulanması zorunluluğu kaldırılmış ve bu kurala esneklik getirilerek, sözleşmelerle haftalık normal çalışma süresinin işyerinde haftanın çalışılan günlerine farklı bir şekilde dağıtılabileceği kabul edilmiş. Bu halde, bir aylık süre içinde İşçinin haftalık ortalama çalışma süresinin 45 saatlik normal haftalık iş süresini aşamayacağı hüküm altında. 

Böylece eskiden günde 3 saati ve bir yılda doksan iş gününü geçemeyen fazla çalışmalar, yeni kanuna göre günlük en çok 11 saatlik iş süresini aşmamak koşuluyla, haftanın 5 işgününde 9 saat çalışılan işyerlerinde günde 2 saat, haftanın 6 işgününde 7,5 saat çalışılan işyerlerinde günde 3,5 saat olarak yapılabiliyor. Ancak her durumda yıllık olarak münferiden bir işçi için iki yüz yetmiş saat sınırı korunuyor. 1475 sayılı yasa döneminde günlük ve haftalık çalışma sürelerinin üstünde yapılan her çalışma fazla çalışma kabul edilirken, artık yeni düzenlemede esneklik sağlanarak belirli süreler içinde işçilere yaptırılan günlük ve haftalık iş sürelerinin üzerindeki çalışmalar, aynı süre içinde işçilere yaptırılan denkleştirme çalışmaları ile fazla çalışma olmaktan çıkabiliyor. BENZER İÇERİKLER