İşçinin İşverenin Meslek Sırlarını Ortaya Atması Ne Demektir?

Kanun koyucu, işçinin, iş görme borcunu ifa ettiği sırada, doğruluk ve güven kuralarına aykırı hareket etmemesi gerektiğini ifade edip, aksi halde hizmet sözleşmesinin haklı sebeple feshedilebileceğine işaret ederken, bu tür hareketlere örnek kabilinden belirttiği davranışlar arasında, işverenin meslek sırlarını da ortaya atmayı da saymıştır. Gerçekten de, işletmeye veya işverene ait olup da sadakat borcunun bir gereği olarak saklanmasında zorunluluk bulunan sırların, üçüncü kişilere açıklanmaması, bu borcun esasını teşkil etmektedir. Nitekim bu husus, İsviçre borçlar kanununun 321/a maddesinin üçüncü fıkrasında; işçinin iş ilişkisinin devamı esnasında edindiği, gizli tutulması gerekli, özellikle imalatı ve işletmeye ilişkin sırları kendisinin değerlendiremeyeceği veya başkalarına ifşa edemeyeceği, bu yükümlülüğün, işverenin haklı bir menfaati varsa iş ilişkisinin bitiminden sonrada devam edeceği şeklinde ifade edilmektedir. 

BENZER İÇERİKLER