Deneme Süresi İçinde Fesih Nedir?

İşe alınan ve sürekli bir işte belirli veya belirsiz süreli bir iş sözleşmesiyle işe başlayan işçi ve bunu çalıştıran işveren için İş Yasası “ deneme süresi “ öngörmektedir. Deneme süresi, belirli veya belirsiz süreli bir iş sözleşmesinin başlangıç süresine işaret eder. İş sözleşmesinin bu ilk parçası içinde işçi ve işveren sözleşmeden kolaylıkla sıyrılabilme olanağına sahiptirler. Gerçekten deneme süresi içinde işveren işçinin işgücü, yetenekleri, çalışması ve genel davranışı; işçi de işverenin genel tutumu ve işyeri ile çalışma koşulları hakkında açık bilgi elde edinir.

Deneme süresi öngörülmüş iş sözleşmesi taraftarca bu süre içinde bozulabilir. Belirsiz süreli sözleşmelerde ihbar önellerine uyulmadan ve haklı bir fesih sebebi gösterilmeden deneme süresi içinde sözleşme bozula­bilir. Ancak taraftar sözleşmeye deneme süresini koymakla birlikte fesh i ihbar süresini de koymuşlar ise bu süreye uymak zorundadırlar.

  Öte yandan, sözleşmeyi deneme süresi içinde de olsa fesheden bir fesih nedeni göstermiş ise; bu nedeni ispatlamak zorundadır. Gösterilen sebebin haksız olmaması, bu hakkın dürüstlük kurallarını öngören MK.nun 2. mad­desine aykırı olarak kullanılmaması gerekir. Ancak, deneme süresi içerisin­de işçisini övücü sözler söylese de işverenin fesih hakkı yine de ortadan kalmaz.

   Belirli süreli sözleşmeler haklı bir neden bulunmadan fesh olunamaz. Bunun bir istisnası deneme süreli hizmet akitleridir. Böyle sözleşmelerde deneme süresi içerisinde akit taraftarca bir haklı nedene dayanmadan sona erdirilebilir. Bu durumda işveren sözleşme süresi sonuna kadar ücret öde­mekten; işçi ise anılan süre içinde işverene hizmet görmekten kurtulacaktır.

BENZER İÇERİKLER