Yaşlılık, Emeklilik veya Malullük Aylığı Yahut Toptan Ödeme Alma Halinde Fesih Nasıldır?

Emeklilik nedeniyle iş sözleşmesinin sona erdirilmesi; işçinin, bağlı bulunduğu ve kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacı ile iş sözleşmesinin bildirimli sona erdirme halidir. Emeklilik nedeniyle fesih her şeyden önce bildirimli bir fesihtir. Çünkü yasada işçi tarafından iş sözleşmesinin bildirimsiz fesih halleri tek tek sayılmıştır ve bunların içinde emeklilik hali yoktur. Ancak, işçinin bildirim süresine uymaması, feshi geçersiz kılmaz ve işçi bu fesih sonucunda elde edeceği kıdem tazminatı hakkından mahrum kalmaz.

İşçinin bildirim süresine uymamasının hukuki sonucu, bildirim süresine tekabül eden ihbar öneli ücretinin kıdem tazminatından düşülmesi olabilir.

                          Koşulları

                          Emeklilik nedeniyle feshin geçerli olabilmesi için;

- İşçinin yaşlılık, emeklilik nedeniyle aylık veya toptan ödemeden yararlanmak amacının bulunması,

- İşçinin iş sözleşmesini bu amaçla feshetmiş bulunması,

- Aylık veya toptan ödemeye hak kazandığını ve ilgili kurum veya sandıklara başvurduğunu belgelemesi,

- Aylık veya toptan ödemede bulunacak kurum veya sandıkların kanunla kurulmuş olması ve işçinin bu kurum ve sandıklara tabi bulunması,

  Gerekmektedir.

BENZER İÇERİKLER