Kadın İşçinin Evlenmesi Nedeniyle Fesih Nedir?

Türk iş hukukunda kadın işçinin evlenmesi halinde iş sözleşmesini 1 yıl içinde bildirimli fesih etme hali mevcuttur. Bu hal aslında Bu 1475 / 14.madde ile ortaya çıkan bir haktır. Kadın işçinin evlilik nedeniyle iş sözleşmesinin fesih hali de bildirimli bir fesihtir. Çünkü yasada işçi tarafından iş sözleşmesinin bildirimsiz fesih halleri tek tek sayılmıştır ve bunların içinde evlilik hali yoktur. Ancak, işçinin bildirim süresine uymaması, feshi geçersiz kılmaz ve işçi bu fesih sonucunda elde edeceği kıdem tazminatı hakkından mahrum kalmaz. İşçinin bildirim süresine uymamasının hukuki sonucu, bildirim süresine tekabül eden ihbar öneli ücretinin kıdem tazminatından düşülmesi olabilir.       

BENZER İÇERİKLER