Muvazzaf Askerlik Nedeniyle Fesih Ne Demektir?

            Muvazzaf askerlik, Türk İş Yasasında iş sözleşmesini sona erdiren bir neden olarak kabul edilmiştir. Bunun yanı sıra 4857 / 31.maddede yazılı bir geçici silahaltına alınma durumu işçinin bu nedenle iş sözleşmesini fesih haline girmez.

           Muvazzaf askerlik nedeniyle iş sözleşmesinin fesih hali de bildirimli bir fesihtir. Çünkü yasada işçi tarafından iş sözleşmesinin bildirimsiz fesih halleri tek tek sayılmıştır ve bunların içinde muvazzaf askerlik hali yoktur. Ancak, işçinin bildirim süresine uymaması, feshi geçersiz kılmaz ve işçi bu fesih sonucunda elde edeceği kıdem tazminatı hakkından mahrum kalmaz. İşçinin bildirim süresine uymamasının hukuki sonucu, bildirim süresine tekabül eden ihbar öneli ücretinin kıdem tazminatından düşülmesi olabilir.          

BENZER İÇERİKLER