İşverenin İşçiyi Yanıltması Halinde Fesih Nasıldır?

Bu fıkra hükmü uyarınca esas olan “ sözleşmenin esaslı noktalarından birinde “ işçinin işveren tarafından yanıltılmasıdır. Sözleşmenin esaslı noktaları ise; yapılacak iş, sözleşmenin süresi ve ücrettir. Bu anlamda sözleşmenin ikinci derecedeki noktalarındaki yanıltma, işçiye bildirimsiz fesih hakkı vermez. Bu konuda İş Yasasının 8.maddesi ile Borçlar Kanununun 24.maddesinden yararlanmak mümkündür.

Yanıltma; yanlış vasıflar veya şartlar göstermek, gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek şeklinde olabilir. Fıkrada belirtilen bu davranışlar birer örnektir. Sınırlandırılma anlamında yazılmamıştır.

İş sözleşmesinin esaslı noktalarından biri hakkında işçinin işveren tarafından yanıltılmasının hukuksal karşılığı “ hile “ dir. Borçlar Kanununun 28.maddesine göre, karşı tarafın hilesi sonucunda sözleşme yapmaya kandırılmış olan taraf, yanılgısı köklü olmasa bile o sözleşmeyle bağlı olmaz. Ancak üçüncü bir kişinin hilesine uğranılmış ise sözleşme bağlayıcıdır. Burada önemli olan işverenin hileyi bilmiyor ya da bilmesi gerekmiyor olmasıdır. Aksi durumda sözleşme yine bağlayıcı olmaz.

Öncelikle ileri sürülen haklı nedenin doğruluğu önemlidir. İşveren böyle bir fesihle karşılaşmış ise bunu araştırmalıdır. İtiraz edeceği şeyler varsa gerekçeleri ile yapmalıdır. Gerekçelerini bulamadığı itirazların feshin sonucunu değiştirmeyeceği unutulmamalıdır. Şayet bu konuda hukuki ve olaya yönelik somut delil ve cevapları varsa feshin nedenini ve işlemini kabul etmeyebilir. Söz konusu halde, eğer sözleşmenin esaslı noktaları olan; yapılacak iş, sözleşmenin süresi ve ücrette bir yanıltma yoksa bu durumda işçiye karşı bir ihtarın yönlendirilmesi önemlidir. Ancak itirazlarda mutlak surette HAKLI olunmak zorunda olunduğu unutulmamalıdır.

Burada önemli olan bir diğer ayrıntıda, esaslı noktalarda hile amaçlı değil de sonradan, anlaşarak oluşabilecek bir değişikliğin ek olarak sözleşmeye yazılmamasıdır. Bu durumda işçinin ileri de bunu fesih nedeni olarak kullanması istenmiyorsa, mutlaka sözleşme tadil edilmeli ve sözüm ona hile yapılmış gibi bir anlayışın önüne geçilmelidir. 

BENZER İÇERİKLER