İşçinin İşi Özenle Yapma Borcu Ne Demektir?

Borçlar Kanunu 321 / 1’ e göre bir diğer borç, işçinin taahhüt ettiği işi özenle ifaya mecbur olmasıdır. Kaldı ki, buna aykırılık teşkil eden bazı fiiller 4857 sayılı yasada haklı nedenle fesih için yeterli sayılmıştır. (4857/25-II – (ı) ‘ ya göre fesihlerde olduğu gibi)

 İşçinin işini özenle yapma derecesinin tayininde ilk olarak iş sözleşmesi esas alınmalıdır. Bir diğer tamamlayıcı unsur ise “ personel yönetmeliği “ ve “ işyeri kuralları çizelgesi “ dir. İşçinin göstermek zorunda bulunduğu özenlik derecesi eğer sözleşmede, personel yönetmeliğinde ve işyeri kuralları çizelgesinde düzenlenmemişse, hal ve duruma göre tayin olunmalıdır. İşçinin göstermesi gerekli özen derecesinin sözleşmeye dayanılarak belirtilmesi demek; özenin objektif  bir ölçü kullanılarak belirlenmesi  aynı durumda bulunan dikkatli bir işçinin alacağı önlemlerin  göz önünde tutulması demektir. 

BENZER İÇERİKLER