İşçinin İşverenin Denetimine Katlanma Borcu Varmıdır?

Denetime katlanma borcu, çalışma hayatında işçinin özel eğitimini de ilgilendiren bir özellik arz eder. Bu borç çalışma saatlerinin verimli geçmesini, hammadde ve aletlerin gerektiği biçimde kullanılmasını sağlamak için işverenin yapacağı denetime işçinin rıza göstermesini anlatır. İşçinin kişilik haklarına tecavüz edilmeden doğruluk kuralı ve geleneklerle sınırlı kalınarak gerekli denetim tedbirleri işverenlikçe alınabilir.

Bunun yanı sıra özellikle büyük ölçekli işyerlerinde denetimin güçlüğü karşısında kapı kontrollerinin sıklığı işçinin kişilik haklarına özen gösterilerek uygulanmalıdır. Her durumda işçinin böyle bir borcu olduğu ve bunun işverenlerin yönetimsel hakkından doğduğu unutulmamalıdır. 

BENZER İÇERİKLER