Ücretin Saptanmasında Kriterler Nelerdir?

İşçiye ödenecek ücret tutarının belirlenmesi önemli bir konudur. Bu tutar, hizmet akdinin yapılması sırasında taraflarca kararlaştırılır. Hizmet akdinin yapıldığı sırada ücret kararlaştırılmamışsa, örf ve âdete göre saptanır (BK.m.323/1). İşçinin yaptığı işin mahiyeti, işçinin tecrübesi, ehliyeti, işyerindeki kıdemi saptanacak bu miktar üzerinde etkilidir. Ancak, asgari ücretin altında bir belirleme söz konusu olamaz. İşçiye ödenmesi zorunlu bulunan asgari ücret, sosyal bir ücret olarak önem taşır.

Ödenecek ücretin belirlenmesinde, görüldüğü gibi asgari ücret; sosyal amaçlı, yasal ve uyulması zorunlu bir nitelik taşır. Ancak İş Hukukunun kendine özgü nisbi emredici normları içinde, sosyal kamu düzeni ilkesine dayalı olarak, tarafların hizmet akdi veya toplu iş sözleşmeleri ile bu düzeyin üzerinde ücret kararlaştırılmaları olanağı her zaman vardır.

Bu borcun kendi içinde tanımı üç şekilde yapılmaktadır.

      A- Ücretin maddi boyutu.

      B- Ücretin ifası.

      C- Ücreti koruyucu hükümler. 

BENZER İÇERİKLER