İşçiye Alet ve Malzeme Verme Borcu Ne Demektir?

İşverenin bu borcu iş yasasında düzenlenmemiştir. Bu anlamda Borçlar Kanununun 331.maddesi konuya ışık tutmaktadır. Buna göre, işveren tersine bir sözleşme veya gelenek yoksa çalışması için gerekli alet ve malzemeyi işçiye vermekle yükümlüdür. Bunları işçiye vermediği takdirde, işveren, alacaklı temerrüdüne(direnmesine) düşer. Çünkü alet ve malzeme verme, işin yapılmasını mümkün kılan hazırlık fiillerindendir. Keza, eğer işçi ile işveren arasındaki anlaşma gereği işçi parça başı çalışıyorsa, alet ve malzemeyi verme işveren tarafından bir borç olur. Çünkü bu durumda, işçinin yapacağı işte bir çıkarı vardır ve ücretin miktarı yapılacak işe doğrudan bağlıdır. 

Kural olarak verilecek alet ve malzemede önemli olan modeli ve yeniliği değildir. İşçinin bu anlamda bir isteği geçerli değildir. Fakat kullanılabilir nitelikte bulunması önemlidir. Bu konuda taraflar anlaşma yapabilecekleri gibi var olan bir gelenekte belirleyici unsur olabilir. Eğer her ikisi de yoksa işveren bunu üstlenmek zorundadır. 

BENZER İÇERİKLER