İşçi Kimdir ?

               4857 sayılı İş Kanununun 2. Maddesinde “Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye, işçi” denileceği belirtilmektedir. Ferdi İş Hukuku alanında işçi kavramı değişik şekilde ifade edilmesine rağmen tanımlar aynı anlamı taşımaktadır. Basın İş Kanununda işçi yerine “gazeteci” ifadesi kullanılmıştır. Basın İş Kanununa göre; “Bu Kanunun şümulüne (kapsamına) giren fikir ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışanlara gazeteci denir”(m. 1). Deniz İş Kanununa göre gemi adamı; “bir hizmet akdine dayanarak gemide çalışan kaptan, zabit ve tayfalarla diğer kimselerdir (m. 2/B). Buradan Bireysel İş Hukukuna özgü müşterek bir tanım çıkarabiliriz; Bir hizmet akdine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan kişi işçi-gazeteci-gemi adamı olarak kabul edilmektedir. Bu sonuca varırken, doğal olarak; her Kanunun uygulama sahasının ayrı olacağını gözden uzak tutmamak gerekir. Zaten böyle olmasaydı; Bireysel İş Hukuku alanında ihtiyaçlara cevap verebilmek için sadece İş Kanununun varlığı yeterli görülürdü.

BENZER İÇERİKLER