Herhangi Bir İşte Çalışma Ne Anlam İfade Eder?

İş sözleşmesine dayanarak çalışan bir kişinin işçi sayılabilmesi için bu çalışmanın herhangi bir iş olması gerekir. İş; karşı yan içinde yeri olan onun maddi veya fikri bir ihtiyacının giderilmesine yarayan faaliyettir. İşin ise belirli veya belirsiz bir süre için yapılması gereklidir. Bu unsurda asıl olan işin ihtiyaca yönelik olan varlığıdır. İşin mevcudiyeti ile işin görülmesinin gerçekleşmesi birbirinden farklıdır. İşçinin işverenin gözetiminde, kendisine verilecek yeni işi beklerken geçirdiği sürelerin de iş süresinden sayılması gerçeği bunun izahı içindir. Burada önemli olanın işin kavramsal tanımı olduğu yoksa halen ifa edilip-edilmemesi değildir. Örneğin, belirli bir iş düşünülerek işe alınmış bir işçinin, bu işi fiili olarak hiç ifa etmeden zamanını geçirmiş olması ve hatta iş sözleşmesinin bu esnada sona ermiş olması dahi onun bu sıfatı ile doğmuş işçilik haklarını kullanamayacak anlamına gelmeyecektir. 

BENZER İÇERİKLER