Ücret Karşılığı Çalışma Nedir?

         Türk İş Hukukunda iş sözleşmesi vardır denebilmesi için işin mutlaka bir ücret karşılığı yapılması zorunludur. Bu anlamda işçi bir iş sözleşmesine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan kişidir.

         Ücret kavramının yerini tutacak bir başka kavramın varlığı çoğu zaman gönüllülük esasına göre belirlenir ki, sonradan bu genişletilerek işçi kavramının tanımına dahil edilmemelidir. Ücret bu anlamda işçilik sıfatının en belirgin özelliği olmakla birlikte, benzer sözleşme türleri düşünüldüğünde tek başına değerlendirmeye de alınamaz. Sözgelimi eser sözleşmesinde de ücret kavramı mevcuttur ve bunun varlığı bu sözleşmeye göre çalışanı tek başına bu unsur ile işçi yapmaz. 

BENZER İÇERİKLER