İşçinin İşverene Bağımlı Olarak İşini Görmesi Ne Anlam İfade Eder

Çok sık kullandığımız bir ifade ile İş hukuku bağımlı işçilerin hukuki ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu şekilde bir kişinin Türk İş Hukuku açısından da işçi sayılabilmesi için işini görme yönünden işverenin talimatlarına uyma yükümü altında bulunması zorunludur. Dolayısı ile bağımlılığın işçilik sıfatının oluşmasında yadsınamaz bir yeri vardır. Hatta bazı durumlarda tek başına dahi en önemli hüküm doğurucu özelliği vardır.

Bireyin bağımsız olarak gördüğü her hangi bir işi, ücret karşılığı ile bile yapılmış olsa arada bir bağımlık unsuru olmadan gerçekleştiriyor olması işçilik sıfatını ortadan kaldırır. Örneğin, bir yayın organının reklam departmanına iş getiren bir kişinin bunu belli bir ücret karşılığı yapıyor olması halinde şayet işverenin talimatlarına göre değil de kendi bağımsız çalışma prensibine göre bunu yapıyor olması halinde işçilik sıfatı doğmamış demektir.

Çünkü asıl olan işverene bağımlı çalışmadır ki, bunun en temel özelliği belli bir zaman dilimi içinde ve işverenin tüm talimatlarına ve hatta işle ilgili koyduğu kurallara uyma zorunluluğudur. Ancak örnekteki çalışmada doğrudan işyerine bağımlı olarak iş görmede durum farklıdır. Yani birey ne kadar işte bağımsız davranış sergilerse sergilesin, gün içinde planlı bir şeklinde yapacaklarının talimatını işverenden alıyor ise burada bağımlılık gerçekleşmiştir ve işçilik sıfatı gündemdedir. Ücretinin getirdiği iş başına dahi veriliyor olması bu gerçeği değiştirmeyecektir.

BENZER İÇERİKLER