İşyerinin Unsurları Nelerdir?

            İş K. m.2/I’ de tanımı yapılmış olan işyerinin oluşumu için çeşitli unsurların bir araya gelmesi gerekmektedir. Arsa, bina, makine, hammadde gibi eşyalar, patent ve alacak hakları gibi haklar, tecrübe, müşteri ilişkileri gibi maddi olmayan değerler ve işgücü (emek) birleşerek işyerinin maddi ve maddi olmayan unsurlarını oluştururlar. Fakat tüm bu maddi ve maddi olmayan unsurların bir arada bulunması işyerinin oluşumu için yeterli olmayıp, ayrıca işverenin bu unsurları mal ve hizmet üretimine yönelmiş teknik bir amaca ulaşmak için sürekli olarak bir arada bulundurması gerekmektedir. İş K. m.2/I işyerinin tanımını verirken maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri deneceğini belirtmiştir. Yukarıda değindiğimiz teknik amaç yanında örgütlenmiş birim de işyerinin önemli unsurlarından birini oluşturmaktadır. Maddi ve maddi olmayan unsurların mal ve hizmet üretimine ilişkin teknik bir amaca yönelik birliktelikleri örgütlü bir bütünlüğü ifade etmektedir. 

BENZER İÇERİKLER