Alt İşveren İlişkisinde Sorumluluk Koşulları Nedir?

a- Her şeyden önce asıl işverenin “ işçi çalıştıran “ bir gerçek yada tüzel kişilik olması gerekmektedir. Yani asıl işverenin mutlak surette alt işverene iş verilen işyerinde işçi çalıştırması gerekmektedir. Kanunen sorumlu tutulacak asıl işverenin “ o işyerinde işçi çalıştırmanın “ şart olduğu, asıl işverene iş veren iş sahiplerinin işçi çalıştırmamaları nedeniyle ne asıl işverenin ne de onun işin bir bölümünü verdiği alt işverenlerin işçilerine karşı bir sorumluluğu bulunmayacağı aşikârdır.

b-İkinci koşul; Alt işverenin yaptığı işin  asıl işverenin “ işyerine yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde “ yapılmasıdır. Bir başka deyişle, alt işverenin yaptığı işin asıl işverenin işinin “ tamamlanmasına yardımcı “ olan bir iş olması gerekmektedir.    

c- üçüncü koşul ; alt işverenin yaptığı işin asıl işverenin yaptığı işten “ bağımsız “ ve “ geçici “ olmaması; asıl işe “ bağımlı “ ve asıl işin sürdüğü müddetçe yapılabilen “ devamlı “ bir iş olmasıdır. Asıl işvereni de sorumlu kılan bir alt işveren işinin, asıl işin yapılmasına ve bitirilmesine “ bağımlı “ ve asıl iş sürdüğü müddetçe giden “ devamlı “ bir iş olması gerekir. Asıl işverenin işi ile alt işverenin işi arasındaki bu “ bağımlılık “ ve “ devamlılık “ ilişkisi “ birlikte sorumluluğun “ ön koşullarından biri olmaktadır. 

d- Dördüncü Koşul ; alt işverenin “ işçilerini sadece asıl işverenin işyerinde aldığı işte çalıştırmasıdır “.  Yani asıl işverenin “ işinin tamamlanmasına yardımcı “ ve asıl işin sürdüğü müddetçe devam eden “ bağımlı “ işlerde çalışan alt işveren işçilerinin “ sadece asıl işverenin işyerinde çalışmaları “ şarttır.        

BENZER İÇERİKLER