Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkisinde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

1- Bir işyerinde yürütülen işlere göre asli işin bir bölümünde yada yardımcı işlerde iş alan alt işveren işçilerini sadece o işyerinde çalıştırdığı takdirde ASIL-ALT İŞVEREN ilişkisi doğmuş olacaktır. 

 2- Asıl iş yada yardımcı işler dışında iş alan işverenler ise ALT İŞVEREN sayılmayacaktır.

 3- Asıl işverenin , alt işverene iş verebilmesi İŞYERİ GEREKLERİNE ve TEKNOLOJİK NEDENLERE bağlanmıştır.

 4- Asıl işin bir bölümünde iş alınmasında , iş alınan bölümde  asıl işverenin işçi çalıştıramayacaktır. Buna göre, işçilerin bölünme suretiyle bir kısmının asıl işverence, diğer bir kısmının alt işverence yürütülmesine imkan verilmemektedir.

 5- Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz.

 6- İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez. 

BENZER İÇERİKLER