Alt İşveren ve Müteahhit Kavramı Arasında Ayrım Noktaları Nelerdir?

Asıl işveren – alt işveren yada iş sahibi / ihale makamı – müteahhit ilişkisinin söz konusu olduğu ihale veya ihalesiz verilen işlerde, ihaleyi veya işi alan işverenin müteahhit yada alt işveren olup olmadığını belirlemek için bir takım hususlara bakmak gerekmektedir.

-Asıl işverenin veya ihale makamının unvan ve adresi,

-Asıl işyerinde yapılan işin ne olduğu,

-Bölünen veya ihale edilen işin ne olduğu ve durumu,

-İşyerinde yürütülen mal ve hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde ne olduğu,

-İşyerinin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş alınıp alınmadığı,

-İşin süresi ve görüldüğü yer,

-Taraflar arasında yapılan sözleşmenin kapsamı,

-Teminat alınıp alınmadığı ve alınmışsa teminatın durumu,

-Asıl işverenin yada ihale makamının verilen veya ihale edilen işte ve işyerinde kendisinin işçi çalıştırıp çalıştırmadığı, çalıştırıyor ise bu işçilerin niteliği,

-Müteahhit yada alt işverenin çalıştırdığı işçileri sadece (münhasıran) mevcut işyerinde çalıştırıp çalıştırmadığı,

-İş ilişkisinin taraflarca ne şekilde (alt işveren – müteahhit) algılandığı,

-İşyerinde çalışan müteahhit veya alt işveren işçilerinin sevk ve idaresinin, işçilerin işe alımının ve iş sözleşmelerinin feshinin kim tarafından yapıldığı

 gibi hususlara bakılması gerekmektedir.

BENZER İÇERİKLER