İşçinin; işveren hakkında ihbar/isnatta bulunduğu iddiası.

İşçinin, işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması durumunda da, işverenin md.25/II-b uyarınca hizmet sözleşmesini haklı sebeple feshetmesi mümkün olacaktır. ANCAK ; İŞVERENİN BUNU İSPAT ETMESİ GEREKMEKTEDİR. HUKUKİ DELİLDEN YOKSUN YAPILAN BİR FESİH GEÇERSİZDİR.

 “Şeref kırıcı asılsız ihbar ve isnatların” hizmet sözleşmesinin haklı sebeple feshine yol açması için iş ilişkisini devam ettiremeyecek kadar ağır ve Anayasanın kişilere verdiği şikâyet hakkının sınırlarını aşmış olması gerektiği doktrinde savunmaktadır. İşveren hakkında bulunulan ihbar ve isnatların TCK anlamında suç sayılması gerekmemekle birlikte işçinin asılsız olarak TCK. md.285 de sayılan mercilerden birine işveren hakkında ihbar ve şikayette bulunarak suç isnat etmesi halinde “itiraf” suçunun maddi unsuru yerine gelmiş olacaktır.

Bu türden bir fesihle karşılaşan işçi aşağıdaki sorgulamaları yaparak, gerekirse haksız fesih nedeniyle işyerindeki çalışma süresine göre İHBAR ve KIDEM TAZMİNATI hakkı elde edebilir.

Gerçekten bir ihbar ya da isnat YAPTINIZMI ? 

(Eleştiri niteliğinde söz ya da davranışlar dikkate alınmaz. )

İhbar ya da isnatlar KESİNLİKLE şeref ve haysiyet kırıcı nitelikte mi?

(Eleştiri niteliğinde söz ya da davranışlar dikkate alınmaz. )

İhbar ya da isnatlar KESİNLİKLE ASILSIZ MI?

(İhbar ve isnat dahi olsa aslı olan bir durum söz konusu ise fesih geçersizdir. )

Asılsız İhbar ya da isnatlar KESİNLİKLE işveren yada vekiline mi yapıldı?

(Yetkisi olmayan hakkında yapılsa da geçersizdir )

Sarf edilen söz ya da davranışlarda işverenin BELGE yada TANIĞI var mı?

(İspatı mümkün olamayacağından haklı çıkılabilir. )

Asılsız İhbar ya da isnatların oluşunun üzerinden 1 yıl geçti mi ?

(Gerçekten yapılmış bile olsa ,hak düşürücü süre olan olayın olduğu andan itibaren ki 1 yıllık süre geçmişse geçersizdir.)

Asılsız İhbar ya da isnatların öğreniliş tarihi ile feshi uygulama arasında 6 gün geçti mi?

(Hak düşürücü süre olan olayın öğrenildiği andan itibaren  6 günlük süre geçmişse geçersizdir)

Hakkınızda durum tespit tutanağı düzenledi mi ? 

(Düzenlenmemesi halinde delil yetersizliği söz konusudur)

Savunma yazısı alındı mı?

(Düzenlenmemesi halinde delil yetersizliği söz konusudur)

İNANMADIĞINIZ BİR DURUMLA KARŞILAŞTIYSANIZ, HİÇ BİR BELGEYİ İMZALAMAYINIZ.                                    

YARDIM ALMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN MÜRACAAT BÖLÜMÜNDEKİ FORMU DOLDURUNUZ.

 

 

 

              

BENZER İÇERİKLER