İşçinin; işyerine sarhoş/uyuşturucu madde kullanmış halde gelmesi iddiası.

4857 sayılı İş Kanunu 25/II-d maddesinde işverenin işçinin hizmet sözleşmesini haklı sebeple fesih hakkını düzenlerken, “içki ve uyuşturucu madde kullanma yasağı” başlıklı 84. maddesine yollamada bulunmakta ve 84. maddeye aykırı hareket eden işçinin de hizmet sözleşmesinin süresiz fesih bildirimi ile sona erdirilebileceğini belirmektedir.

Kanun, işyerine işçinin sarhoş olarak gelmesi neticesinde işverenin iş sözleşmesini haklı sebeple feshedebileceğini düzenlemiştir.. Söz konusu sarhoşluk ise, irade ve normal davranma yeteneğinin kaybedilmesi veya zayıflaması olmasıdır.   O halde, sarhoş olmasına yol açmayacak derecede alkollü içki almış olan işçinin hizmet sözleşmesi md.25/II-d uyarınca feshedilmeyecektir. Ancak kendisini sarhoş edecek miktarda olsun ya da olmasın işyerine gelirken “uyuşturucu madde almış olmak” haklı sebeple feshe yol açabilecektir.

 Aslında hükmüm uygulanabilmesi için 84. maddedeki yasağa aykırı bir tek davranış yeterlidir. Yoksa işçinin alkolik ya da uyuşturucu madde bağımlısı olması şart değildir. İşyerine bir defa sarhoş ya da uyuşturucu madde alınmış olarak gelinmesi md.25/II-d’nin uygulanabilmesi için yeterli olacaktır.

Buna karşılık her ne kadar işçinin az miktarda içki alarak işyerine gelmesi, irade ve davranışları normal bir şekilde çalışmasını engellemedikçe, fesih için haklı sebep olarak nitelendirilemezse de bu şekilde davranmanın alışkanlık haline getirilmemesi gerekir. Zira işçinin bunu alışkanlık haline getirmesi, işyeri ve işçinin güvenliğini sağlama ve sağlığını koruma gayesiyle tanzim edilmiş kurallara aykırılık teşkil edebilir. Gerçekten, çok az miktarda alınan içki her ne kadar bir sarhoşluğa neden olmaz ise de, alınan maddelerin zamanla vücutta meydana getireceği tahribat dikkate alınırsa, bu durum ileride işyeri ve işçinin güvenliği açısından tehlike yaratabilir.

Bu türden bir fesihle karşılaşan işçi aşağıdaki sorgulamaları yaparak, gerekirse haksız fesih nedeniyle işyerindeki çalışma süresine göre İHBAR ve KIDEM TAZMİNATI hakkı elde edebilir.

İşyerine gelmeden gerçekten alkol ya da uyuşturucu madde aldınız mı?

Alkol yada uyuşturucu madde kullanımı hali şekil yada hareket bozukluklarına sebep oldumu?  

(Çalışma ve işyeri düzenini bozan bir hal olmalıdır. Özel durumlar istisnadır.)

Mevcut duruma dair TANIK yada fotoğraf (video görüntü ) var mıdır?

(İspatı mümkün olamayacağından haklı çıkılabilir.)

Görgü tanığı ifade tutanağı düzenledi mi ?

(İspatı mümkün olamayacağından haklı çıkılabilir.) 

Olayın oluşunun üzerinden 1 yıl geçti mi ?

(Gerçekten yapılmış bile olsa ,hak düşürücü süre olan olayın olduğu andan itibaren ki 1 yıllık süre geçmişse geçersizdir.)

Olayın öğreniliş tarihi ile feshi uygulama arasında 6 gün geçti mi?

(Hak düşürücü süre olan olayın öğrenildiği andan itibaren  6 günlük süre geçmişse geçersizdir)

Hakkınızda durum tespit tutanağı düzenledi mi ?

(Düzenlenmemesi halinde delil yetersizliği söz konusudur)

Savunma yazısı alındı mı?

(Düzenlenmemesi halinde delil yetersizliği söz konusudur)

İNANMADIĞINIZ BİR DURUMLA KARŞILAŞTIYSANIZ, HİÇ BİR BELGEYİ İMZALAMAYINIZ.                                           

YARDIM ALMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN MÜRACAAT BÖLÜMÜNDEKİ FORMU DOLDURUNUZ.

 

 

 

BENZER İÇERİKLER