İşçinin bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonra devamsızlık yaptığı iddiası.

İşverene, iş sözleşmesini md. 25 / II-g ’ ye göre haklı sebeple fesih hakkı veren bir diğer devamsızlık hali ise, işçinin bir ay içinde iki defa herhangi bir “tatil günü” nden sonraki devamsızlığıdır. Bundan maksat, sadece “resmi tatil günleri” değildir, bununla birlikte işçi, hafta tatilinden ya da izinli olduğu günden sonraki iş gününde işe gelmezse ve bu devamsızlık bir ay içinde iki defa vuku bulursa, md. 25 / II-g uygulama alanı bulabilecektir. Zaten, “ herhangi ” bir tatil gününden sonraki iş günü denerek bu nokta kastedilmektedir.

Ayrıca, adı geçen “bir ay” ın “takvim ayı” olmadığı da doktrinde genel olarak ifade edilmektedir. Gerçekten de, burada belli isimlerle anılan ayların kastedilmesi, hükmün amacına uygun olarak kullanılmasını engelleyecektir. Bu nedenle, “bir ay” ifadesindeki maksat; son devamsızlıktan geriye doğru hesaplanacak bir aylık süredir. Bir başka deyişle, “bir ay deyiminden işçinin işine devamsızlığının ilk gününden itibaren aynı güne isabet eden bir ay sonraki gün arasında geçen süreyi anlamak gerekir.

İŞYERİNİZDE GÜNLÜK ÇALIŞMALARIN TAKİBİNDE YASAL DÜZENLEMEYE UYGUN BİR TAKİP SİSTEMİNİN BULUNMASI ÖNEMLİDİR. BU ANLAMDA ELLE TUTULAN TAKİPLERE BUGÜNÜN İŞ DÜNYASINDA PEK DE İTİBAR EDİLMEMEKTEDİR.

İşçinin işe devamsızlıkta bulunduğunu gerekçe göstererek, md.25/II-g uyarınca iş sözleşmesini feshetmek isteyen işverenin, söz konusu devamsızlığın mevcudiyetini ispatlaması gerekmektedir. Doğal olarak, işveren, hem işçinin işe devamsızlıkta bulunduğunu, hem de devamsızlığın kanunda öngörülen sürelerin üzerinde olduğunu ispatlamalıdır.

İşverenin md. 25 / II-g ’ye dayanarak “devamsızlık” sebebiyle iş sözleşmesini feshedebilmesi için, yukarıda süre bakımından incelenen söz konusu devamsızlığı, işverenden izin alınmaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın vuku bulması gerekmektedir.

İşçinin, izin almamış olduğu halde işe devamsızlık göstermesi dışında, işverenin md. 25 / II-g uyarınca iş sözleşmesinin feshedebileceği bir başka durum ise işçinin haklı bir sebebe dayanması, madde metninde belirtilen süreler kadar devamsızlıkta bulunmuş olmasıdır. Nitekim gerek geçerli bir neden olmadan yapılan devamsızlık, iş sözleşmesinin feshi için “haklı sebep” olacaktır.

Bu türden bir fesihle karşılaşan işçi aşağıdaki sorgulamaları yaparak, gerekirse haksız fesih nedeniyle işyerindeki çalışma süresine göre İHBAR ve KIDEM TAZMİNATI hakkı elde edebilir.

İşyerinde personel takibinde kullanılan imza/elektronik işleme bağlı takip sistemi var mı? 

(Takip sistemi olmayan hallerde delil yetersizdir. )

Devamsızlık hali ile personelin takip çizelgesi net uyuşuyor mu ?

(Takip sistemi olmayan hallerde delil yetersizdir. )

Tespit edilen devamsızlık halindeki günlerden herhangi birinde işçinin işyerinden izni söz konusu mu ?

( Her hangi bir şekilde işyerinden izinli olan işçiye devamsızlık ileri sürülemez)

Devamsızlık haline uygun olarak işçiye “ mazereti “ ya da “ haklı nedeni “ soruldu mu?

(işverenlikçe işçiye olası devamsızlıkta mazeret beyanı sorulmamış ise fesih geçersizdir)

İşçinin geçerli Mazereti yada haklı nedeni kabul edilebilir mi ?  

(Kabul edilebilir bir nedenle işe gelememe de fesih geçersizdir)

Personel takip evraklarına bağlı olarak devamsızlık tutanakları düzenlendi mi ?

(İşçinin işi sunması bir borç değil, işverenin sunulan işi kabul edip-etmediği esastır)

Devamsızlığın oluşunun üzerinden 1 yıl geçti mi ?

(Gerçekten yapılmış bile olsa ,hak düşürücü süre olan olayın olduğu andan itibaren ki 1 yıllık süre geçmişse geçersizdir.)

Devamsızlığın öğreniliş tarihi ile feshi uygulama arasında 6 gün geçti mi?

(Hak düşürücü süre olan olayın öğrenildiği andan itibaren  6 günlük süre geçmişse geçersizdir)

Hakkınızda durum tespit tutanağı düzenledi mi ?

(Düzenlenmemesi halinde delil yetersizliği söz konusudur)

Savunma yazısı alındı mı?

(Düzenlenmemesi halinde delil yetersizliği söz konusudur)

İNANMADIĞINIZ BİR DURUMLA KARŞILAŞTIYSANIZ, HİÇ BİR BELGEYİ İMZALAMAYINIZ.

YARDIM ALMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN MÜRACAAT BÖLÜMÜNDEKİ FORMU DOLDURUNUZ.

BENZER İÇERİKLER