İşçinin, meslek sırlarını ortaya atması iddiası.

İş kanunu md. 25/II-e uyarınca, işçinin işverenin güvenini kötüye kullanması halinde işveren iş sözleşmesini “ haklı nedenle ” feshedebilecektir.. Ancak, hangi hallerin işverenin güvenini sarsıcı bir nitelik taşıyacağı konusunda herhangi bir ölçü vermek mümkün değildir. Bununla birlikte Yargıtay birçok muhtelif olayda buna bir açıklık getirmeye çalışmıştır.

Böyle bir neden Türk Ceza Kanununa göre müeyyidesi olan davranışı anlatır. Bundan ötürü de böyle bir iddianın kanıtlaması zaruridir. Ancak burada davranışın mutlak olarak suç niteliği taşıması da gerekmemektedir.

İşverenin güvenini kötüye kullanmak gibi bir davranışta bulunmamak işçinin işverenine SADAKAT borcunun bir gereğidir. Aksine davranış SADAKATSİZLİK olur. Bu anlamda Türk Ceza Kanunu uyarınca GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA fiilinin mevcudiyeti aranır.

           - Olayın kesin tespitinin yapılması gerekir.

           - Fiil ile kişi arasında kesin ilişki kurulmalıdır. Zanla hareket edilmemelidir.

           - Tüm deliller toplanmalıdır. Kesin tespit yapılmalıdır.

          - Meydana gelen fiilin gerçekten güveni kötüye kullanmak şeklinde Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre saptanması gerekir. Aksi takdirde bu nedenle fesih işlemine girilemez. Unutulmamalıdır ki, kişiye yönlendirdiğiniz iddianın asıl olması mutlak koşuldur.

Tüm bunların değerlendirilmesi, eldeki kanıtlar ve tanıkların şahitliği ile belgelendirilmesi gerekir.

Bu türden bir fesihle karşılaşan işçi aşağıdaki sorgulamaları yaparak, gerekirse haksız fesih nedeniyle işyerindeki çalışma süresine göre İHBAR ve KIDEM TAZMİNATI hakkı elde edebilir.

Fesih nedeniniz aşağıdaki hallerden birisine giriyor mu ?

- İşverene ya da işveren adına iş görülen işyerine ait bir işi ya da malı ya da ticari ilişkiyi kendisinin ya da başkasının yararına satmak.  (  )

- İşveren ya da işveren adına iş görülen işyerine ait bir işi ya da malı ya da ticari bir faaliyeti kendisinin ya da başkasının yararına olacak şekilde saklamak ve olmadığını söylemek.  ( )

- İşverene ya da işveren adına iş görülen işyerine ait bir işi ya da malı ya da ticari bir faaliyeti kendisinin ya da başkasının yararına tüketmek ve harcamak.  ( )

- İşverene ya da işveren adına iş görülen işyerine ait bir işi ya da malı ticari bir ilişkiyi kendisinin ya da başkasının yararına başkalaştırmak, değiştirmek.   ( )

 -İşverene ya da işveren adına iş görülen işyerine ait bir işi ya da malı ticari ilişkiyi kendisinin ya da başkasının yararına zarara uğratmak.  ( )

Belirtilen durum net biçimde tespit edildi mi?

(Tespit edilmemiş bir durum fesih nedeni olamaz )

Fiil ile işçi arasında kesin ilişki kuruldu mu?

(Tespit edilmemiş bir durum fesih nedeni olamaz )

  İddia edilen durumla ilgili işverenin BELGE yada TANIĞI var mı?

(İspatı mümkün olamayacağından haklı çıkılabilir. )

  İddia edilen durumla ilgili olayın oluşunun üzerinden 1 yıl geçti mi ?

(Gerçekten yapılmış bile olsa ,hak düşürücü süre olan olayın olduğu andan itibaren ki 1 yıllık süre geçmişse geçersizdir.)

İddia edilen durumla ilgili olayın öğreniliş tarihi ile feshi uygulama arasında 6 gün geçti mi?

(Hak düşürücü süre olan olayın öğrenildiği andan itibaren  6 günlük süre geçmişse geçersizdir)

Hakkınızda durum tespit tutanağı düzenledi mi ?

(Düzenlenmemesi halinde delil yetersizliği söz konusudur)

Savunma yazısı alındı mı?

(Düzenlenmemesi halinde delil yetersizliği söz konusudur.

İNANMADIĞINIZ BİR DURUMLA KARŞILAŞTIYSANIZ, HİÇ BİR BELGEYİ İMZALAMAYINIZ.

YARDIM ALMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN MÜRACAAT BÖLÜMÜNDEKİ FORMU DOLDURUNUZ.

BENZER İÇERİKLER