İşçiye/aile üyesine karşı hapis gerektiren bir suç işlenirse.

İş sözleşmesini HAKLI nedenle ( işyerindeki çalışma süresi 1 YIL VE ÜZERİNDE ise KIDEM TAZMİNATI elde ederek ) sona erdirme nedenlerinden biridir.

Böyle bir duruma bağlı fesih yapmak isteyen çalışan, durumun varlığını öğrendiği günden başlayarak 6 (altı) iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra bu hakkını kullanmalıdır. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz.

Hapsi gerektirecek bir suç işlenmesi tabirinin iyi değerlendirilmesi gerekir. Buna göre işverenin eylemi ister “ cürüm “ ister “ kabahat “ niteliğinde olsun, sonuçta “ hapis “ le sonuçlanmış ise, işçinin bildirimsiz fesih hakkı doğar. Çünkü Türk Ceza Kanununun 11.maddesinde kabahatler içinde “ hafif hapis “ cezası da öngörülmüştür.

Hapsi gerektiren bir suçun ertelenmesi, paraya çevrilmesi ya da af kanunu ile ortadan kaldırılması işçinin bildirimsiz fesih hakkını ortadan kaldırmaz. Ayrıca maddede belirtilen bu suçun, iş kanununda ya da bunun dışındaki genel ve özel kanunlarda yer almasının duruma etkisi yoktur.

Söz konusu halde, işçiye düşen YAZILI BİR İHTARNAME ile feshe yönelmektir.

 YARDIM ALMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN MÜRACAAT BÖLÜMÜNDEKİ FORMU DOLDURUNUZ

BENZER İÇERİKLER