İşçiye şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad/itham.

İş sözleşmesini HAKLI nedenle ( işyerindeki çalışma süresi 1 YIL VE ÜZERİNDE ise KIDEM TAZMİNATI elde ederek ) sona erdirme nedenlerinden biridir.

Böyle bir duruma bağlı fesih yapmak isteyen çalışan, durumun varlığını öğrendiği günden başlayarak 6 (altı) iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra bu hakkını kullanmalıdır. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz.

İşveren veya vekilinin ,  işçiye yada ailesi üyelerinden birine karşı,şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması durumunda da ,işçinin md.24 /II- c uyarınca iş sözleşmesini haklı sebeple feshetmesi mümkün olacaktır.

Yapılan ihbar ve isnatların haklı sebeple feshe yol açabilmesi için “asılsız” ve “şeref ve haysiyet kırıcı” nitelikte olması gerekmektedir. Ayrıca her ne kadar fıkrada belirtilmiyorsa da asılsız ihbar ve isnatların “ağır” olması da aranacaktır.

Yapılan ihbar ve isnatların “asılsız” olması yanında “şeref ve haysiyet kırıcı” niteliği olması da feshin haklı sayılabilmesi için şarttır. Ancak, neyin “şeref ve haysiyet kırıcı” olarak değerlendirileceğini somut olayın özelliklerine göre tespit etmek gerekmektedir. Zira, kanunda bu konuda bir çerçeve çizilmemiştir.

“Şeref kırıcı asılsız ihbar ve isnatların” iş sözleşmesinin haklı sebeple feshine yol açması için iş ilişkisini devam ettiremeyecek kadar ağır ve Anayasanın kişilere verdiği şikâyet hakkının sınırlarını aşmış olması gerektiği doktrinde de savunulmaktadır.

Özetle , 24-II – c ‘ nin bu haline uygun fesihte hakkın doğması için “ şeref ve haysiyet kırıcı” suçlamanın asılsız bulunduğunun kanıtlanmış olması yeterlidir. İşveren bu suçlamaların aslının olmadığını kanıtlayabilirse, işçinin bildirimsiz fesih hakkı düşer. Suçlamanın “ şeref ve haysiyet kırıcı “ olup-olmadığı hususunda ise, işçinin ve yaşadığı çevrenin düşünce ve duyguları dikkate alınmalıdır.

Söz konusu halde, işçiye düşen YAZILI BİR İHTARNAME ile feshe yönelmektir.

YARDIM ALMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN MÜRACAAT BÖLÜMÜNDEKİ FORMU DOLDURUNUZ.

BENZER İÇERİKLER